3 boerderijen in Schilligeham van 1632 Spanheim naar 1832 OAT

 

115.1 Aduart Fol:88 vso

1632

Johannes Luirts in Schilligeham en Dedde [eerder * Enne Heeres] gebr: 131 gra: waar van 33 gra: buitendijx en 98 gra: binnendijx sijn geleegen

Ao:1641

de dogter Anna [Ennes] getr: an Pieter Allers

Ao:1661

de kinderen

Ao:1664

Pieter Allers dogter gebr: van voorsr: landen 68 gra: binnendijxs en 2 gra: buitendijx en 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx overgedraegen an Pieter Allers soon Enne; Als op volgende post te sien

Ao:1664

Pieter Allers dogter Hucke getr: an Heert Jansen

Ao:1680

Abel Pieters en consr:

1694

Abel Pieters wed: Trijntie

 

Ao:1698

getr: an Jacob Jans [Tempel]

Ao:1705

Jacob Jans en Aaltie

 

115.1 71 1/4 g.

 

1721

=Jacob Jans en Aaltje

1751 Ad.201

Freerk Bruins en Trijnte Clasens

 

 

 

Winsum 1811 96:

Jan Freerks Bruins

Hij is van Freerks 1ste vrouw Anje Jans en zonder kinderen.

 

OAT 1832 F 197

Hillebrand Symens Wiersema

72 gras

 

115.2 Aduart Fol:88 vso

46,5 gras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsplitsing van 115.1

 

Ao:1664

Pieter Allers soon Enne getr: an Annetie gebr: van voorige Landt 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao:1698

de soon Petr: Ennens en Aijlke [van Halfambt 210]

 

Ao:1706

Albert Jans ende Marretie

115.2 47 3/4 g.

 

1721

=Aldert Jans en Martje
   

1751 Ad.202

Aldert Jans en Martje Sijmons

 

Winsum graf 28

Jan Alderts [ 1772] * Martje Jans

 

Familigroep Reinders vanuit aangenzende boerderijen in Klein Garnwerd en Tijum

Auke Alberts Albertsma trouwt 1805 met:

Drewes Alderts

OAT 1832 F 178

Wed. Drewes Alderts [=Auke]

43 gras

 

116.2 Aduart Fol:91 vso

1632

Enne Jansen in Schilligeham ende Marretien gebr: 67 gra:

 

 

 

 

 

 

 

Ao:1651

de soon Jan Ennens en Trijntie Peters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao:1695

Albert Ennens en Cornelsje [Olgerts]

 

 

 

 

 

 

 

 

116.2 70 3/4 g.

 

1721

=Albert Ennes en Cornelisje

Hilbrand Sijmens en Grietje Alderts   

1751

Ad.205 Hilbrand Sijmens en Martje Jacobs
Hilbrand Sijmens en Marie Wiersema

 

Marie komt uit het Blicksema circuit.

 

 

 

Winsum 1811 97

OAT 1832 F 217

Albert Hillebrands Wiersema * Bouke Bruins

Zoon van Hilbrand en zijn 3de vrouw.

Zuster van Jan op 115.1

 

Overig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1706

Pieter Ennes en Aijlke

Naar Halfambt 210

 

zus en zwager van Freerk op F 197:

1721 115.3 94 1/2 g. =Claas Harms en Bouke
   
Ad.203 Jan Clasens en Tetje Bruins

Zoon van Albert op 217

Olchert Alberts

Naar Halfambt 211

 

Symen Joesten

Zoon Hilbrand naar F217

 

Zoon van Hilbrand op F217:

Simon Hilbrands Wiersema

Naar Halfambt 216

Zoon Hillebrand naar F197

 

 

 

Broer van Drewes op F178

OAT 1832 F128

Joost Alderts

Hun vader Aldert Jans kwam daar in 1776 uit Hoogemeeden [gem. Aduard]

 

Spanheim in Courier New

Aanvullingen in Arial Narrow. Met de ook aangevulde kleuren is getracht de familieverbanden te verduidelijken.